Dr. Pásztor Zsuzsa, zongoraművész-tanár, egyetemi oktató, a Kovács-módszer műhelyének vezetője.
Bachman Meral felvétele

Az igazgató

Dr. Pásztor Zsuzsa a Kovács-módszer műhelyének vezetője.

Dr. Pásztor Zsuzsa Kadosa Pál tanítványaként végzett a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián 1960-ban, mint zongora-művésztanár. A Zeneakadémia elvégzése után tanítványként kapcsolódott be a Kovács-módszer kutató és gyakorlati munkájába. 1969-től önálló kutatásokba kezdett és szerzőtársként működött közre a Kovács-módszer kidolgozásában. Emellett folyamatosan végezte zongoratanári munkáját 40 éven át. Doktori fokozatot az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pszichológia Karán szerzett neveléslélektan tárgyból a Kovács-módszer témájában.

Főbb kutatásai: munkaképesség-gondozó program kidolgozása a különféle korcsoportok számára, a hangszer nélküli zenei mozgás-előkészítés módszerének kidolgozása, a zenei alkalmasság mérőtesztjének kidolgozása, a fúvós növendékek és művészek fizikai alkalmassági vizsgálata, EKG vizsgálatok alkalmazása a szereplők idegi kondíciójának mérésére.  Munkájáért több állami kitüntetésben részesült.

1969. óta több száz előadást és tanfolyamot tartott Dr. Kovács Gézával együttműködve, valamint önállóan a Fővárosi Pedagógiai Intézet és egyéb magyarországi zenei intézmények felkérésére. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a Kovács-módszer tantárgy tanára, továbbá az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen a Kovács-módszer posztgraduális képzésének vezetője, valamint a Muzsikáló Egészség Alapítvány akkreditált Kovács-módszer zenetanári továbbképzésének vezetője.